“การเชื่อใจ” ชีวิตนี้ให้ได้เพียงครั้งเดียว! เมื่อคุณทำลายมันไป ก็จะไม่อาจกลับคืนมาได้อีก ...

คอมเมนต์:

“การเชื่อใจ” ชีวิตนี้ให้ได้เพียงครั้งเดียว! เมื่อคุณทำลายมันไป ก็จะไม่อาจกลับคืนมาได้อีก ...

    “ความเชื่อถือ เชื่อใจ” ชีวิตนี้ให้ได้เพียงครั้งเดียว! เมื่อคุณทำหายไป จะไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก ...

    เพราะเคย เชื่อถือ เชื่อใจ” ใครคนหนึ่งที่สุด สุดท้ายกลับปล่อยให้ตัวเองถูกทำร้าย?


    ความน่าเชื่อถือเปรียบเหมือนดั่ง "สายน้ำ" เมื่อไหลผ่านไปแล้ว

 

Sponsored Ad

 

    มันก็จะไม่ชัดเจนอีกต่อไป

    ความจริงใจเปรียบดั่ง “กระจก” เมื่อมันแตกสลายแล้ว

    ก็ไม่มีทางที่จะกลับมาดีเช่นเดิม

    

    การเลือกเชื่อถือใครสักคน

 

Sponsored Ad

 

    อาจกล่าวได้ว่าคือการ "ควักหัวใจ" ออกมาให้คนดู

    เพราะสำคัญ เพราะพึ่งพิงได้

    จึงยอมเปิดใจให้ เปิดเผยจุดอ่อนให้เห็น

    และเลือกที่จะดูแลใครบางคน

        

    ก็เพราะควักหัวใจออกมาแล้ว ก็ไม่อยากเอากลับไปไว้ที่เดิมอีก

 

Sponsored Ad

 

    นั้นเพราะมองเห็นความสำคัญ เพราะเป็นห่วงเป็นใย

    จึงเอาหัวใจเข้าแลก จึงใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน

    

    การถูกคนที่เชื่อถือหลอกลวง

 

Sponsored Ad

 

    มันรู้สึกเหมือนตนเองนั้นโง่เขลามาก

    มากกว่าความโกรธ ก็คือความเสียใจ

    ที่ให้คนที่รักมากในตอนแรกทำร้าย

    เหมือนการเอามีดมาทิ่มแทงหัวใจ    

   มากกว่าความเจ็บปวด ก็คือร่องรอยแผลเป็นที่โดนเผาไหม้

    

    การเชื่อถือคนๆหนึ่งนั้นไม่ง่ายเลย

 

Sponsored Ad

 

    การพูดโกหกก็เพียงแค่คำพูดเดียวเท่านั้น

    การสร้างความอบอุ่นใจนั้นต้องใช้เวลาเป็นปี

    แต่การทำร้ายจิตใจให้ด้านชานั้นใช้เวลาเพียงแค่วูบเดียว

    อย่าปล่อยให้คนที่เชื่อใจคุณ แพ้อย่างราบคราบไม่เหลือชิ้นดี

    อย่าปล่อยให้คนที่รักคุณ ต้องหอบน้ำตาแล้วจากไป

    การเชื่อถือ ในชีวิตมีเพียงครั้งเดียว

    

    คนที่ทำดีกับคุณ ทั้งชีวิตนี้มีไม่กี่คน

 

Sponsored Ad

 

    ยอมทุ่มเทเสียสละเวลา เสียสละแรงกายแรงใจ

    หัวใจคนเรามีเพียงดวงเดียว อย่าเอาความเย็นชามาทำร้ายกัน

    ความซื่อสัตย์มีเพียงครั้งเดียว อย่าท้าทายด้วยคำโกหก

    ความจริงใจมีเพียงโอกาสเดียว อย่าทำผิดเพื่อลวงตา

    

    เมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์ จะมีใครจริงใจกับคุณ

Sponsored Ad

    เมื่อคุณไม่จริงใจ แล้วจะมีใครยอมอดทนกับคุณจนถึงที่สุด

    อันที่จริง ทุกสิ่งที่เรามี

    ก็เหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยสิ่งของ

    

    เวลาไม่สามารถเติมเต็มแก้วได้        จึงทำให้ความเชื่อถือมีมูลค่า

    คำโกหกก็ไม่สามารถเติมเต็มแก้วได้ จึงทำให้ความจริงใจมีค่ามาก

    อย่าทำลายสองสิ่งในชีวิตของคุณ

    นั่นคือ “ความไว้วางใจ” และ “ความจริงใจ”
    คนที่เชื่อใจคุณ อย่าโกหก!
    คนที่รักคุณ      อย่าทำร้าย!

    

ที่มา:foyuan

แปลและเรียบเรียงโดย Liekr

บทความที่คุณอาจสนใจ