พระราชินี ทรงนอบน้อม "เดินถอยออก" เมื่อพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงก้มกราบในหลวง ร.๑๐

คอมเมนต์:

ทั้งสองพระองค์ทรงมีกิริยานอบน้อมยิ่งนักขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน สำนักงานกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

    ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ขนาดหน้าตักกว้าง 48 เซนติเมตร จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

 

Sponsored Ad

 

.

    ทั้งนี้ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์มาจากพระปรีชาสามารถและความใฝ่พระทัยในงานศิลปวัฒนธรรมไทยของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จึงทรงมีพระดำริในการสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ขึ้น

 

Sponsored Ad

 

    โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงจัดทำโครงการสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ซึ่งเป็นพระประธาน ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตร ประดิษฐานภายในวิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    อีกทั้ง ทรงจัดทำโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งเป็นพระบูชาองค์จำลอง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” รูปแบบและขนาดต่างๆ เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการในพระดำริฯ กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

Sponsored Ad

 

    สำหรับ พระประธาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” นั้น เมื่อปี 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” อันมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระยศขณะนั้น) ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

    “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบพระเชียงแสนแบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโตและเบิกบาน

 

Sponsored Ad

 

    สัญลักษณ์รูปงูบนฐาน สื่อถึงตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม และมีอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงถึงความหมายของกาลเวลาและความเชื่อ ซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อบ่งบอกถึงยุคสมัยที่สร้าง จึงมีความแตกต่างจากประเพณีนิยม และไม่เคยมีการออกแบบในลักษณะนี้มาก่อน อีกทั้งรายละเอียดแต่ละส่วนยังมีความหมายสัมพันธ์กัน ทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์

ชมคลิป

คลิปเปิดไม่ออก >>> กดตรงนี้ คลิ๊ก <<<

ข้อมูลและภาพ จาก แพรว

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ