ยลโฉม "ตรีศูล" ของทูลพระขวัญ ร.5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ เป็นบุญตาที่ได้เห็น

คอมเมนต์:

เปิดภาพ "ตรีศูล" ของทูลพระขวัญ ร.5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ งดงามล้ำค่า เป็นบุญตาที่ได้เห็น

    หนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าที่ครั้งหนึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์อันดี ของประเทศไทย กับนานาประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายสานความสัมพันธ์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

    และเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีสัมพันธไมตรีต่อชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ ที่ทำให้ประเทศไทยเรา มีความสัมพันธ์อันดีเป็นมิตรกับต่างประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

 

Sponsored Ad

 

    ทางเพจ Khonmasks by Pitcher /หัวโขนPitcher ได้เผยแพร่ภาพ "ตรีศูล" ของทูลพระขวัญรัชกาลที่ 5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย ซึ่งเป็นตรีศูลที่งดงามและล้ำค่ามาก โดยระบุข้อความว่า

 

Sponsored Ad

 

    ตรีศูลของทูลพระขวัญรัชกาลที่ 5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย

    "ตรีศูล" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่งไปเป็นของทูลพระขวัญตอบแทนที่พระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย ส่งของทูลพระขวัญมาถวาย

    ตรีศูล ลักษณะเป็นหลาวสามง่าม เรียกสั้นๆ ว่า "ตรี" ด้ามเป็นทองคำลงยาสี ตรงง่ามเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 มีมกรคายง่ามออกซ้าย ขวา ใบมีดเป็นงานคร่ำทอง

    (ตรีศูลของทูลพระขวัญรัชกาลที่ 5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย)

 

Sponsored Ad

 

    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย ออสเตรียเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1865 สมัยรัชกาลที่ 4 และกษัตริย์ ฟรานซ์ โจเซฟ ที่ 1 แต่ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเริ่มเมื่อ 1 ก.พ. 1883 เมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนทางการทูตสยามประจำออสเตรียคนแรกในสม้ยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในวันที่ 17-26 มิ.ย. 1897 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรป และเยือนออสเตรียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกษัตริย์ ฟรานซ์ โจเซฟ ที่ 1

    จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซ็ฟที่ 1 แห่งออสเตรีย ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งออสเตรีย และ กษัตริย์แห่งฮังการี และทรงเป็นจักรพรรดิและพระราชาธิบดีพระองค์แรกในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2410 พระองค์ทรงเป็นองค์พระประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่สามในยุโรป รองจากเจ้าชายโจฮันน์ที่ 2 แห่งลิกเตนสไตน์และพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ซึ่งทั้งสองพระองค์นี้ทรงครองราชย์เป็นเวลา 70 กว่าปีเท่ากัน

ที่มา : Pakorn Kittitharo, เพจ Khonmasks by Pitcher