ยลโฉมหน้า "4 ตัวแทนเด็กไทย" ได้ทุนไปดูงาน "สำรวจอวกาศ" กับ NASA

คอมเมนต์:

ยินดีด้วยค่ะ ภูมิใจในตัวน้องๆมาก

    เป็นเรื่องน่ายินดีสุดๆ นำหรับน้องๆ ตัวแทนเยาวชนไทย ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนไปศูนย์อวกาศและจรวดสหรัฐ รวมทั้งไปเยี่ยมศูนย์ของ NASA ถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

    หลังจากที่การคัดเลือกเยาวชนผ่านการสอบได้ผ่านไป Candidate 25 คนก็มาร่วม เข้าค่าย STEM Camp เป็นเวลาสามวันสองคืนที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

Sponsored Ad

 

    โดยได้รับโจทย์ปัญหาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้ร่วมกันแก้ปัญหา จากนั้นจะมีการเลือกตั้งโดยให้เด็ก ๆ เลือกกันเอง ผ่านระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จนสุดท้าย เราก็ได้เยาชน 4 คนที่ชนะใจเพื่อน ๆ และมีความสามารถที่จะได้ไปศึกษาที่ U.S. Space & Rocket Center ได้แก่

    1.น้องมีมี่ นางสาวชนิศา พร้อมพัฒนภักดี จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Sponsored Ad

 

    2. น้องโบนัส นักเรียนนายเรืออากาศ จิรภัทร คำนิล จากโรงเรียนนายเรืออากาศ รับทุนการศึกษาจาก รับทุนการศึกษาจาก Frasers Property (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

 

Sponsored Ad

 

    3.น้องโจอี้ นาย ถิรวัฒน์ บุญสร้าง จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ รับทุนการศึกษาจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

    4.น้องโปรตอน นาย กันตนิสิฐ ลิ้มศุภนุฒิกุล จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี รับทุนการศึกษาจาก บริษัท OnDemand Education จำกัด 

 

Sponsored Ad

 

    น้องมีมี่ น้องโบนัส น้องโจอี้ และน้องโปรตอน ตัวแทนเยาชน 4 คนที่จะได้เดินทางไป Space Camp ในปี 2020 ทุกคนเป็นเยาชนไทยที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจอวกาศ และมีทักษะการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะไปร่วมในค่าย Space Camp

 

Sponsored Ad

 

.

    ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ แบกรับภาระในการเป็น “เยาชนตัวแทน” ของเด็กไทยทั้งประเทศ เพื่อจะไปเรียนรู้ เข้าใจ และมองเห็นการพัฒนาด้านอวกาศของ NASA และภาพรวมของวงการอวกาศโลก แล้วมาสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ STEM ในไทย

 

Sponsored Ad

 

    โดยศิษย์เก่าของค่าย Space Camp นี้ล้วนแล้วแต่เติบโตมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการอวกาศโลก ตั้งแต่หัวหน้าโครงการ Mars Science Labratory นักบินอวกาศ วิศวกร นักวิจัย หรือแม้กระทั่ง Elon Musk ก็เคยมาเข้าร่วมค่าย Space Camp นี้

ค่ายจำลองการฝึกนักบินอวกาศ Space Camp ที่ U.S. Space & Rocket Center

    การเดินทางไปศึกษาที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ ทัศนะศึกษาที่ NASA’s Marshall Space Flight Center ระหว่าง 4-12 เมษายน 2020 นี้

Sponsored Ad

    ถังเชื้อเพลิงของจรวด SLS ของ NASA ที่มีแผนจะใช้ในภารกิจการส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์และเดินทางไปดาวอังคาร ที่มา – NASA/Marshall Spaceflight Center

    นอกจากนักเรียนทุนทั้ง 4 คนจะเดินทางไปศึกษาพร้อมกับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ของวง BNK48 ทั้ง 4 คน ได้แก่ เฌอปราง น้ำใส น้ำหนึ่ง และ มายยู แล้ว ยังจะมีคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสื่อมวลชน และ คณะนักลงทุนไทยเดินทางไปด้วย เพื่อหารือกับศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ NASA เพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันในพัฒนาการศึกษาและการวิจัยไทยในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, หุ่นยนต์, AI และ ไซเบอร์ในไทย

.

โฉมหน้าน้องๆ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้มาร่วม เข้าค่าย STEM Camp

ข้อมูลและภาพจาก spaceth

บทความที่คุณอาจสนใจ